Tähtis teade!

Tarbijakaitseamet ootab nõudeid

Reisiettevõtjad kes ei täida seadusest tulenevaid nõudeid

Print

Tarbijakaitseamet palub tarbijatel reisilepingu sõlmimisel ja reisiettevõtja valikul allolev must nimekiri teadmiseks võtta ning sellega arvestada.

Nimekirja täiendatakse jooksvalt – kui reisiettevõtja on aruande esitanud, eemaldatakse ta nimekirjast.

2015. aasta reisieiettevõtjad, kellel on pakettreisi kogumüügi aruanne esitamata
I kvartal
 • Baltnet Holidays OÜ
 • Evelina Dream Travel OÜ
 • Felizafino OÜ
 • Pandion Reisid OÜ
2014. aasta reisieiettevõtjad, kellel on pakettreisi kogumüügi aruanne esitamata
IV kvartal
 • Felizafino OÜ
 • Natourest OÜ
 • Reisikaaslane OÜ
III kvartal
 
II kvartal
 • Arital Travel OÜ
I kvartal:
 • X-Travel OÜ
 • 7 apelsini TÜ
 • Travel Lounge OÜ
 • Prime Communications Limited Eesti filiaal
 • Pandion Reisid OÜ
 • Asteria Travel OÜ
 

Reisiettevõtja peab esitama tarbijakaitseametile:
1) üks kord kvartalis aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks pakettreiside kogumüügi aruande ning järgneva kvartali täpsustatud planeeritava pakettreiside kogumüügi;

2) tegevuse alustamisel ning edaspidi igal aastal koos eelmise aasta IV kvartali pakettreiside kogumüügi aruandega tagatise arvutamise aluseks oleva planeeritava aastase pakettreiside kogumüügi, sealhulgas pakettreiside müügi igas kvartalis.

Pakettreiside kogumüügi aruande esitamise kohustus tuleneb turismiseadusest ja aruannete kaudu saab tarbijakaitseamet teavet ja informatsiooni, kui suures ulatuses on toimunud müük möödunud kvartalil, kas ettevõtja poolt varasemalt esitatud prognoos osutus tõepäraseks ning millisena prognoositakse müüki järgmiseks kvartaliks. Samuti on eelmainitud andmed äärmiselt olulised selleks, et veenduda reisiettevõtja tagatise piisavuses.