Tähtis teade!

Tarbijakaitseamet ootab nõudeid

Tarbijakäitumise ja -oskuste õpetamine – tarbijahariduse strateegia

Print

Tarbijakäitumise ja -oskuste õpetamine – tarbijahariduse strateegia on valminud Põhjamaade ja Eesti koostööna ning selle on avaldanud Põhjamaade Ministrite Nõukogu ametliku dokumendina.

Nimetatud  dokument käsitleb tarbijahariduse teemasid ja selle eesmärke laiemalt. Keskmes on kaks põhiteemat: meedia- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus ning säästev tarbimine. Nendele teemadele lähenetakse tarbijahariduse neljast vaatepunktist:

  • kodune majandamine,
  • tarbija õigused ja kohustused,
  • isiklikud rahaasjad,
  • turundus ja reklaam.


Tarbijahariduse strateegia dokument on töövahend neile, kelle vastutusalasse kuuluvad riiklike strateegiate ja plaanide koostamine, õppekavadeteemalised arutelud ja otsused, õpetajakoolitus, õppematerjalide valik ning uute ideede väljatöötamine ja kohandamine õppetööks. Seda võib kasutada ka töövahendina tarbijate elukestva õppe planeerimiseks ning rakendamiseks organisatsioonides ja asutustes.

Eesmärk on aidata määratleda alad, mida tuleb arendada, ning tagada, et tarbijaharidust võetaks arvesse erinevates õppekavades.