Tähtis teade!

Tarbijakaitseamet ootab nõudeid

Kaebuse esitamine

Print

Kui ostetud kaubal ilmneb puudus või sa pole ostetud teenusega rahul, on Sul tarbijana õigus pöörduda esmalt pretensiooniga kaupleja või teenusepakkuja poole. Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita pretensioon kirjalikult. 

Kaebuse võid esitada vabas vormis, kuid kindlasti märgi kaebusesse oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaubal või teenusel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus.

Kaupleja või teenusepakkuja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja vastama Sulle kirjalikult 15 päeva jooksul.

Kui kaupleja või teenusepakkuja keeldub Sinu kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus tema pakutud lahendusega, võid esitada avalduse kaebuse lahendamiseks tarbijakaebuste komisjonile.

Komisjon saab hakata vaidlust lahendama, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Pea meeles!
  • Kui Sa ei ole kindel, mida Sul on õigus nõuda, küsi enne kaebuse esitamist nõu tarbijakaitsespetsialistidelt.
  • Kauplejale esitatavale kaebusele lisa koopia ostudokumendist (ostutšekk), mis tõendab, et oled ostu teinud just sellest poest ning just sel kuupäeval.
  • Tarbijakaebuste komisjonile esitatavale avalduse lisa kindlasti koopiad ostu tõendavast dokumendist, kaupleja saadetud vastusest ning koopiad muudest dokumentidest (leping, tellimuse kinnitus, pildid, müügi - või töövõtugarantiid tõendavast dokumendist jne). Allkirjasta avaldus omakäeliselt või digitaalselt, esita selgelt väljendatud ning põhjendatud nõue.
  • Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuste lahendamine tasuta.